Asistenti poslanca - Elemér Jakab

AsistentiOdDo 
Rudolf Gregorovič Mesačná odmena 1,00 €
Andrea Jecková Mesačná odmena 1 798,38 €