Asistenti poslanca - Zsolt Simon

AsistentiOdDo 
Zuzana Kontrová Mesačná odmena podľa zmluvy