Asistenti poslanca - Stanislav Kubánek

AsistentiOdDo 
Margaréta Gajdošová Mesačná odmena 1 086,00 €
Matuš Žac Mesačná odmena 1 086,00 €