Asistenti poslanca - Pavol Frešo

AsistentiOdDo 
Natália Novitzká Mesačná odmena 2 077,00 EUR