Asistenti poslanca - Pavol Džurina

AsistentiOdDo 
Alojz Engliš Mesačná odmena podľa zmluvy