Asistenti poslanca - Ágnes Biró

AsistentiOdDo 
Ákos Horony Mesačná odmena podľa zmluvy
Agneša Víghová Mesačná odmena podľa zmluvy