Asistenti poslanca - Milada Belásová

AsistentiOdDo 
Miroslav Magdech Mesačná odmena podľa zmluvy