Asistenti poslanca - Robert Fico

AsistentiOdDo 
Mgr. Katarína Vidovičová Mesačná odmena 3 521,00 €