Asistenti poslanca - Anton Hrnko

AsistentiOdDo 
Maroš Pavlovič Mesačná odmena 2 736,00 €