Asistenti poslanca - Tibor Mikuš

AsistentiOdDo 
Dušan Guťan Mesačná odmena podľa zmluvy