Asistenti poslanca - Darina Gabániová

AsistentiOdDo 
Jana Široká Mesačná odmena 1 530,41 EUR