Asistenti poslanca - Dušan Čaplovič

AsistentiOdDo 
Marek Madarič Mesačná odmena podľa zmluvy