Asistenti poslanca - Jaroslav Baška

AsistentiOdDo 
Mgr. Renée Kolandrová Mesačná odmena 750,00 EUR
Ing. Martin Všelko Mesačná odmena 750,00 EUR