Asistenti poslanca - Tibor Bastrnák

AsistentiOdDo 
Lajos Csóka Mesačná odmena 1 877,00 €
Gabriel Gilányi Mesačná odmena 200,00 €