Asistenti poslanca - Tibor Bastrnák

AsistentiOdDo 
Lajos Csóka Mesačná odmena podľa zmluvy
Rudolf Héger Mesačná odmena podľa zmluvy