Asistenti poslanca - Martin Fronc

AsistentiOdDo 
Miroslav Tóth Mesačná odmena podľa zmluvy