Asistenti poslanca - Rudolf Bauer

AsistentiOdDo 
Zuzana Baníková Mesačná odmena podľa zmluvy
Stanislav Janota Mesačná odmena podľa zmluvy
Mária Majdová Mesačná odmena podľa zmluvy