Asistenti poslanca - Klára Sárközy

AsistentiOdDo 
Zsolt Király Mesačná odmena podľa zmluvy