Asistenti poslanca - Radovan Sloboda

AsistentiOdDo 
Ing. Branislav Bosák Mesačná odmena 480,00 €
Radoslava Kršáková Mesačná odmena 1 030,00 €
Ivan Ľuba Mesačná odmena 1 760,00 €