Asistenti poslanca - Roman Foltin

AsistentiOdDo 
Mgr. Iveta Mečárová Mesačná odmena 3 270,00 €