Asistenti poslanca - Radovan Marcinčin

AsistentiOdDo 
Mgr. Katarína Poláčková Mesačná odmena 3 270,00 EUR