Asistenti poslanca - Milan Vetrák

8. volebné obdobie
AsistentiOdDo 
Bc. Richard Bobek Mesačná odmena 2 685,00 €
Kristína Šabíková - CONSULTING Mesačná odmena 738,00 €