Asistenti poslanca - Miroslav Urban

AsistentiOdDo 
Ing. Lea Lauková Mesačná odmena 1 635,00 EUR
Tomáš Špaček Mesačná odmena 1 635,00 EUR