Asistenti poslanca - Jozef Šimko

AsistentiOdDo 
Mgr. Peter Kupka Mesačná odmena 1 760,00 EUR
RSDr. Attila Rábely Mesačná odmena 1 299,00 EUR