Asistenti poslanca - Monika Péter

AsistentiOdDo 
Martin Čepa Mesačná odmena 2 200,00 EUR
JUDr. Ondrej Kalamár Mesačná odmena 1 070,00 EUR