Asistenti poslanca - Filip Kuffa

AsistentiOdDo 
Mgr. Agáta Kunošová Mesačná odmena 2 311,00 €
Miroslav Matejka Mesačná odmena 1 210,00 €