Asistenti poslanca - Jaroslav Paška

AsistentiOdDo 
Milan Králik Mesačná odmena 2 736,00 €