Asistenti poslanca - Jaroslav Paška

AsistentiOdDo 
Miloš Černák Mesačná odmena podľa zmluvy