Asistenti poslanca - Mária Kolíková

8. volebné obdobie
AsistentiOdDo 
Mgr. Sára Fajmonová 1. 8. 2023 Mesačná odmena 800,00 €
Mária Rácová 12. 7. 2023 Mesačná odmena 1 700,00 €
Bianka Zoľéková 14. 7. 2023 Mesačná odmena 1 000,00 €