Asistenti poslanca - Eduard Kočiš

AsistentiOdDo 
Michala Gánovská Mesačná odmena 1 700,00 €
Mgr. Pavol Sitkanič Mesačná odmena 1 000,00 €
Darina Šipošová Ďurianová ĎURIAN s.r.o. Mesačná odmena 821,00 €