Asistenti poslanca - Róbert Halák

AsistentiOdDo 
Mgr. Katarína Maceková Mesačná odmena 1 635,00 EUR
PhDr. Mária Kmety Barteková, PhD. Mesačná odmena 1 635,00 EUR