Asistenti poslanca - Ondrej Ďurica

AsistentiOdDo 
Ján Kecskés Fa STOMBO Nitra, s.r.o. Mesačná odmena 1,00 EUR
Ing. Peter Pukan Mesačná odmena 1 700,00 EUR
Mgr. Dagmar Zaležáková Mesačná odmena 1 569,00 EUR