Asistenti poslanca - Dominik Drdul

AsistentiOdDo 
Mesačná odmena podľa zmluvy
Bc. Pavol Banáš Mesačná odmena 979,00 EUR
MUDr. Vladimír Popelka Mesačná odmena 300,00 EUR
Mgr. Petra Žárska, PhD. Mesačná odmena 1 729,00 EUR