Asistenti poslanca - Peter Dobeš

AsistentiOdDo 
Ing. Zuzana Gajdošová Mesačná odmena 1 150,00 EUR
Mgr. Michal Podolan Mesačná odmena 1 550,00 EUR
Bc. Dominik Vereš Mesačná odmena 570,00 EUR