Asistenti poslanca - Peter Osuský

AsistentiOdDo 
Mgr. Dana Feketeová Mesačná odmena 1 479,00 €
Bc. Ivan Kuhn Mesačná odmena 2 042,00 €