Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Milan Mazurek

DátumDôvod žiadosti
27. 10. 2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
4. - 5. 11. 2020 iný dôvod (iné neodkladné záležitosti)
13. 1. 2021 iný dôvod (návšteva lekára s rodinným príslušníkom)
14. 1. 2021 iný dôvod (závažné rodinné dôvody)
14. 5. 2021 iný dôvod (účasť na súdnom pojednávaní)
10. 9. 2021 iný dôvod (rodinné dôvody)
7. 10. 2021 iný dôvod (rodinné dôvody)
14. 10. 2021 iný dôvod (návšteva rehabilitačného zariadenia)
22. 10. 2021 iný dôvod (neodkladná návšteva lekára s blízkou osobou)
26. 11. 2021 iný dôvod (Varšava - Poľský sejm, účasť na konferencii o budúcnosti EÚ z pozvania poslanca Grzegorza Brauna)
25. 2. 2022 iný dôvod (nebol informovaný o schôdzi , pozvánku dostal pár minút vopred)
25. 3. 2022 iný dôvod (rodinné dôvody)
30. 6. 2022 iný dôvod (neodkladné rodinné záležitosti)
28. 2. 2023 iný dôvod (Neodkladné rodinné záležitosti)
5. 5. 2023 iný dôvod (Vážne rodinné dôvody)
4. - 5. 7. 2023 iný dôvod (Osobné dôvody)
21. - 22. 8. 2023 iný dôvod (osobné dôvody)
7. 9. 2023 iný dôvod (Osobné dôvody)
11. 9. 2023 iný dôvod (Osobné dôvody)