Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Peter Krupa

DátumDôvod žiadosti
20. - 27. 10. 2020 iný dôvod (karanténa)
20. - 23. 10. 2020 iný dôvod (iné bezodkladné povinnosti)
27.10.2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
4.12.2020 iný dôvod (iné bezodkladné povinnosti podľa poverenia predsedu klubu)
31.3.2021 iný dôvod (plnenie povinnosti podľa pokynov predsedu poslaneckého klubu)
21.4.2021 iný dôvod (karanténa)
30.4.2021 iný dôvod (karanténa)
13.5.2021 iný dôvod (práca podľa pokynu predsedu poslaneckého klubu)
23.6.2021 iný dôvod (plnenie povinností podľa poverenia predsedu klubu)
25.6.2021 iný dôvod (plnenie povinností podľa poverenia predsedu klubu)