Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Andrej Medvecký

DátumDôvod žiadosti
27.10.2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
3. - 5. 11. 2020 iný dôvod (karanténa)
24. 11. - 2. 12. 2020 iný dôvod (PN z dôvodu fyzického napadnutia inou osobou)
4.12.2020 iný dôvod (povinnosti podľa zadania predsedu klubu)
31.3.2021 iný dôvod (plnenie povinnosti podľa pokynov predsedu poslaneckého klubu)
6. - 14. 5. 2021 iný dôvod (karanténa)
26.5.2021 iný dôvod (pohreb)
23.7.2021 iný dôvod (Úlohy podľa pokynov predsedu poslaneckého klubu.)
5. - 6. 10. 2021 iný dôvod (plnenie úloh podľa pokynov poslaneckého klubu)
21. - 22. 10. 2021 iný dôvod (plnenie úloh podľa pokynov predsedu poslaneckého klubu)
23. 11. - 1. 12. 2021 iný dôvod (zdravotné dôvody)
7.12.2021 iný dôvod (pohreb)
10. - 11. 5. 2022 iný dôvod (pracovné povinnosti)