Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Denisa Saková

DátumDôvod žiadosti
20.5.2020 iný dôvod (neodkladné pracovné povinnosti)
3. - 4. 6. 2020 iný dôvod (choroba - potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu)
5.6.2020 choroba
10.6.2020 choroba
16. - 18. 9. 2020 iný dôvod (choroba - potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu)
14.10.2020 iný dôvod (rodinné dôvody (opatrovanie chorého syna))
27.10.2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
28.12.2020 iný dôvod (rodinné, osobné dôvody)
14.1.2021 iný dôvod (iné pracovné povinnosti)
4. - 5. 2. 2021 iný dôvod (karanténa)
16. - 29. 3. 2021 iný dôvod (choroba - potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti )
25.6.2021 iný dôvod (povinnosti v regióne )
28.9.2021 iný dôvod (rodinné dôvody)
6.5.2022 iný dôvod (iné pracovné povinnosti)