Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Petra Krištúfková

DátumDôvod žiadosti
27. 10. 2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
18. - 25. 6. 2021 iný dôvod (zdrav. problémy)
24. - 25. 3. 2022 iný dôvod (zdravotné dôvody)
30. 3. 2022 iný dôvod (rodinné dôvody)
5. 5. 2022 iný dôvod (rodinné dôvody)
20. 5. 2022 iný dôvod (rodinné dôvody)
8. - 9. 2. 2023 iný dôvod (Zdravotné dôvody )
10. 2. 2023 iný dôvod (Osobné rodinné dôvody )
27. - 28. 2. 2023 iný dôvod (Zdravotné dôvody )
31. 3. 2023 iný dôvod (Rodinné dôvody)
13. - 14. 6. 2023 iný dôvod (Iný závažný dôvod)