Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Peter Marček

V systéme nie sú evidované žiadne žiadosti o ospravedlnenie pre poslanca v tomto volebnom období.