Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Boris Kollár

DátumDôvod žiadosti
24. 10. - 2. 12. 2020 iný dôvod (choroba - potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu)
25.7.2021 iný dôvod (osobné dôvody)