Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Štefan Kuffa

DátumDôvod žiadosti
23. - 24. 7. 2020 iný dôvod (osobné dôvody)
27.10.2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
12.11.2020 iný dôvod (rodinné dôvody)
17.12.2020 iný dôvod (osobné rodinné dôvody)
28.12.2020 iný dôvod (osobné rodinné dôvody)
12. - 14. 1. 2021 iný dôvod (rodinné dôvody)
3. - 5. 2. 2021 iný dôvod (karanténa)
26.2.2021 iný dôvod (karanténa)
16. - 31. 3. 2021 iný dôvod (karanténne opatrenie)
21.4.2021 iný dôvod (rodinné dôvody)
30.4.2021 iný dôvod (rodinné dôvody)
3. - 4. 5. 2021 iný dôvod (rodinné dôvody)
14.10.2021 iný dôvod (rodinné dôvody)
19. - 28. 10. 2021 iný dôvod (karanténa z dôvodu kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID 19)
1. - 13. 2. 2022 iný dôvod (karanténa)
25.2.2022 iný dôvod (dlhodobo plánované pracovné aktivity)
6.5.2022 iný dôvod (zdravotné dôvody)