Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Štefan Kuffa

DátumDôvod žiadosti
23. - 24. 7. 2020 iný dôvod (osobné dôvody)
27. 10. 2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
12. 11. 2020 iný dôvod (rodinné dôvody)
17. 12. 2020 iný dôvod (osobné rodinné dôvody)
28. 12. 2020 iný dôvod (osobné rodinné dôvody)
12. - 14. 1. 2021 iný dôvod (rodinné dôvody)
3. - 5. 2. 2021 iný dôvod (karanténa)
26. 2. 2021 iný dôvod (karanténa)
16. - 31. 3. 2021 iný dôvod (karanténne opatrenie)
21. 4. 2021 iný dôvod (rodinné dôvody)
30. 4. 2021 iný dôvod (rodinné dôvody)
3. - 4. 5. 2021 iný dôvod (rodinné dôvody)
14. 10. 2021 iný dôvod (rodinné dôvody)
19. - 28. 10. 2021 iný dôvod (karanténa z dôvodu kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID 19)
1. - 13. 2. 2022 iný dôvod (karanténa)
25. 2. 2022 iný dôvod (dlhodobo plánované pracovné aktivity)
6. 5. 2022 iný dôvod (zdravotné dôvody)
21. - 23. 9. 2022 iný dôvod (iné pracovné dôvody)
11. 10. 2022 iný dôvod (obštrukcia)
20. - 21. 10. 2022 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
25. - 26. 10. 2022 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
27. 10. 2022 iný dôvod (rodinné dôvody)
16. 12. 2022 iný dôvod (iné pracovné povinnosti)
22. 12. 2022 iný dôvod (rodinný dôvod)
24. 1. 2023 iný dôvod (Zdravotné dôvody)
25. - 26. 1. 2023 iný dôvod (Zdravotné dôvody )