Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Péter Vörös

V systéme nie sú evidované žiadne žiadosti o ospravedlnenie pre poslanca v tomto volebnom období.