Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Marián Saloň

DátumDôvod žiadosti
27. 10. 2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
17. 12. 2020 iný dôvod (rodinné dôvody)
28. 12. 2020 iný dôvod (obštrukcia)
13. - 14. 1. 2021 iný dôvod (z dôvodu obštrukcie)
3. 2. 2021 iný dôvod (karanténa)
18. 6. 2021 iný dôvod (neodkladné pracovné povinnosti)
25. 6. 2021 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
12. 11. 2021 iný dôvod (karanténa)
8. 2. 2022 iný dôvod (karanténa)
15. 2. 2022 iný dôvod (rodinné dôvody)
17. 6. 2022 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
21. - 24. 6. 2022 iný dôvod (zdravotné dôvody)