Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Richard Raši

DátumDôvod žiadosti
9.6.2020 iný dôvod (účasť na zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ LF v Košiciach)
21.10.2020 iný dôvod (rodinné dôvody)
27.10.2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
28.12.2020 iný dôvod (zdravotné dôvody - hrozba nákazy v uzavretom priestore sály NR SR)
26.2.2021 iný dôvod (výpomoc v nemocnici)
7.5.2021 iný dôvod (práca v nemocnici)
28.5.2021 iný dôvod (vypomáhanie v nemocnici)
18.6.2021 iný dôvod (rodinné dôvody)
25.6.2021 iný dôvod (povinnosti v regióne)
10.9.2021 iný dôvod (rodinné dôvody)
18.2.2022 iný dôvod (práca v nemocnici KE)
25.2.2022 iný dôvod (rodinné dôvody)
25.3.2022 iný dôvod (rodinné dôvody)
6.5.2022 iný dôvod (pracovné povinnosti v regióne)