Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Jana Vaľová

DátumDôvod žiadosti
12. - 15. 5. 2020 iný dôvod (zdravotné dôvody)
10.7.2020 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
2.9.2020 iný dôvod (dlhodobo plánované pracovné aktivity)
16. - 18. 9. 2020 iný dôvod (zdravotné dôvody)
13.10.2020 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
27.10.2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
3.11.2020 choroba
12.11.2020 choroba
24. - 27. 11. 2020 choroba
1. - 4. 12. 2020 iný dôvod (zdravotné dôvody)
28.12.2020 iný dôvod (obštrukcia)
14.1.2021 iný dôvod (z dôvodu obštrukcie)
26.2.2021 iný dôvod (plánované vyšetrenie)
16.3.2021 iný dôvod (osobné dôvody)
1.4.2021 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
1.7.2021 iný dôvod (zdravotné dôvody)
2.7.2021 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
9. - 10. 9. 2021 iný dôvod (dlhodobo plánované pracovné aktivity)
16. - 17. 9. 2021 iný dôvod (karanténa v súvislosti s kontaktom s osobou pozitívnou na SARS-COV-2)
21.9.2021 iný dôvod (karanténa)
2.11.2021 choroba
3.11.2021 choroba
12.11.2021 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
3.12.2021 iný dôvod (vyšetrenie)
7. - 10. 12. 2021 iný dôvod (karanténa)
14.12.2021 iný dôvod (karanténa covid)
15.3.2022 iný dôvod (zdravotné dôvody)
25. - 30. 3. 2022 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
20. - 24. 5. 2022 iný dôvod (kúpeľná liečba predpísaná lekárom)