Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Stanislav Kubánek

DátumDôvod žiadosti
13. - 14. 10. 2020 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
27.10.2020 iný dôvod (odporúčaná domáca karanténa - prerušenie schôdze)
3. - 5. 11. 2020 iný dôvod (karanténa)
12.11.2020 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
28.12.2020 iný dôvod (obštrukcia)
13. - 14. 1. 2021 iný dôvod (z dôvodu obštrukcie)
26. - 29. 1. 2021 iný dôvod (karanténa)
28.5.2021 iný dôvod (neodkladné povinnosti)
15. - 18. 6. 2021 iný dôvod (karanténa)
24. - 25. 6. 2021 iný dôvod (neodkladné povinnosti v regióne )
15. - 16. 2. 2022 iný dôvod (karanténa)