Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Tibor Glenda

V systéme nie sú evidované žiadne žiadosti o ospravedlnenie pre poslanca v tomto volebnom období.