Žiadosti o ospravedlnenie poslanca - Ágnes Biró

V systéme nie sú evidované žiadne žiadosti o ospravedlnenie pre poslanca v tomto volebnom období.